Sr. Briege McKenna

af LISBETH RÜTH

Jeg vil gøre Jesus kendt og elsket

Sr. Briege McKenna har i mere end 30 år rejst verden rundt og helbredt mennesker i Guds navn.
Men helbredelse, understreger hun, er mere end fysisk helbredelse - den er først og fremmest en
indre forvandling. Katolsk Orientering mødte sr. Breige, da hun i slutningen af juni besøgte
menigheden i Esbjerg.

I mere end 30 år har sr. Briege McKenna rejst verden rundt sammen med fr. Kevin Scallon. I juli besøgte hun Danmark.

Da hun var 23, dømte lægerne hende til et liv i kørestol. Hun led af en ekstremt smertefuld ledegigt, der tvang hende til at tage mange piller om dagen. Men kl. 9.15 om formiddagen d. 9. december 1970 skete der et mirakel. En hånd rørte ved hendes hoved, hun mærkede en kraft gå gennem sig, rejste sig op og var helbredt. Gud helbredte hende; men han gav hende også gaven til at helbrede andre. Hun var egentlig helst fri for den gave. For hun var bange for at blive til grin. Resten af historien om sr. Briege McKennas liv kender mange fra hendes bog ” Miracles do happen” (dansk titel: Er miraklernes tid forbi?)

Sr. Briege er en kvinde, man lytter til. Sammen med fr. Kevin Scallon har hun gennem de sidste 30 år besøgt alle klodens afkroge. Hun har holdt retræter for præster og ordensfolk, talt ved helbredelsesmesser og besøgt Danmark flere gange.

Hvad betyder det, at Gud helbreder? Hvordan får man et personligt forhold til Gud? Hvordan bliver man et troværdigt vidne? Fromme klicheer, der får normaldanskeren til at krumme tæer i skoene. Men når de kommer fra sr. Briege, bliver de troværdige. For som hun sidder over for mig i sofaen i pastor Benny Blumensaats dagligstue i Esbjerg, ligner hun alt andet end en religiøs sværmer. Sr. Briege er en lille, rødhåret irsk nonne med et direkte blik og en dynamisk udstråling. Usentimentalt og med solid, humoristisk sans fortæller hun den forunderlige historie om sin tjeneste.

Hvad er hovedformålet med Deres rejseaktiviteter?

– At gøre Jesus kendt og elsket.

Frafald er et problem for Kirken overalt i Europa. Er det en løsning med specielle evangeliseringsprogrammer?

– Det kan være godt nok med evangeliseringsprogrammer; men det er familierne, der må begynde med at give troen videre, så de ikke svigter deres børn. Og der er desværre alt for stor uvidenhed i dag om Kirkens lære. Vi har det bedste budskab i verden; men vi er slet ikke gode nok til at sælge det. For kun hvis vi er grebet af Kristus, bliver vi troværdige. Og som kristne er vi ikke troværdige, hvis vi ikke har et autentisk forhold til Gud.

 

I et traditionelt katolsk land som Irland er problemet med frafald vel ikke stort?

– Jo, desværre. Den økonomiske vækst har været enorm, og materialismen og ligegyldigheden over for Kirken er vokset. Kirken i Irland er ramt af mange skandaler, og frafaldet er stort. Mange familier er i opløsning, og landet har rekord i antallet af teenage-selvmord.

Hvad betyder tilbedelse for Dem?

– Tilbedelse af Jesus i alterets helligste sakramente er meget, meget vigtig for mig. Det er centrum i mit liv som nonne, at jeg er sammen med Jesus – at jeg tilbeder Ham og ærer Ham. Mine tre timers daglige tilbedelse af sakramentet giver mig kraft og styrke til at gøre Jesus nærværende i andres liv. Sakramenterne er en stor kraftkilde, og vi må genopdage den lægende kraft, der ligger i eukaristien.

"Mange mennesker skrifter – men desværre til de forkerte mennesker og på de forkerte steder. F.eks. hos damefrisøren, bartenderen eller på TV."

"Vi har det bedste budskab i verden; men vi er slet ikke gode nok til at sælge det. Kun hvis vi er grebet af Kristus, bliver vi troværdige."

På 14 dage skal De besøge Danmark, Norge, Færøerne og Island. Bliver De aldrig træt af at møde mennesker, der har forventninger om at blive helbredt?

– Det påvirker mig da selvfølgelig at møde mennesker, som lider, men jeg giver det videre til Gud og stoler på, at han hjælper.

Hvad sker der, hvis De ikke kan indfri folks forventninger om at blive helbredt?

– Jeg lover aldrig noget, for det er jo ikke mig, der helbreder, men husk på, at helbredelse er mere end det rent fysiske – det er en forvandling af personen. Og den indre forvandling og helbredelse er den vigtigste.

Hvorfor tror De, at så mange er fascineret af New Age spiritualitet og vender sig fra Kirken?

– Jeg tror, at hvis folk havde et personligt forhold til Jesus, ville de ikke behøve andet. Intet andet ville kunne tilfredsstille dem. Men hvis man ikke har dette fortrolige forhold til Ham, vil man altid lede videre.

 

Mange mennesker går sjældent eller aldrig til skrifte. Er det et problem efter Deres mening?

– Ja, det er et kæmpeproblem. Hvis man ikke skrifter sine synder, kan man ikke modtage den frelse, som Jesus vandt for os på korset. Mange mennesker skrifter – men desværre til de forkerte menne-sker og på de forkerte steder. F.eks. hos damefrisøren., bartenderen eller på TV. De fortæller altid om deres problemer og deres synder til andre – også til mig. Desværre vælger de ikke at gå til det sakramente, som Kirken tilbyder dem gennem den præst, som har magten til at give dem tilgivelse for deres synder. Kirken har altid understreget vigtigheden af at gå til skrifte. Kristus åndede jo på apostlene og sagde: ”Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.” (Joh. 20,22 – 23)

Hvor anbefaler De folk at starte, hvis de ønsker at lære Jesus at kende?

De skal begynde med Den hellige Skrift og bede til Helligånden.

Har De et råd til de mennesker der siger, at de ikke kan bede?

At bede er at tale til Jesus, at lytte, at læse i Den hellige Skrift. Det er at være sammen med Gud, tilbede Ham og elske Ham. Det er ikke så meget vores ord som vores holdning og vores ønske om at lære Jesus at kende, der er vigtig.

Helbredelsesmessen
Efter interviewet trækker helbredelsesmessen fulde huse. Den veltilrettelagte og velorganiserede messe virker som et stort, glad fællesskab. Efter messen går præsten omkring med monstransen.

Mange er berørte af situationen. En ung libanesisk kvinde fortæller mig:” Uden kirken var jeg som en blomst uden vand. Jeg føler mig opløftet, når jeg har været i kirken”

Dagen efter skriver den udsendte fra Jydske Vestkysten: ”Uanset hvor ateistisk man end lever til daglig, så føler man altså også noget i Skt. Nikolaj Kirke denne søndag formiddag. Og det føles godt.”

”Er miraklernes tid forbi?” - er i anledning af Briege McKennas besøg i Danmark genoptrykt på Katolsk Forlag. Kr. 110.

 

 

Katolsk Orientering | Gl. Kongevej 15 | 1610 København V | Telefon 3355 6040